CyberŚrody

z Barracuda Networks

Warsztaty i szkolenia online dla resellerów

Rozmawiasz z klientami na co dzień o technicznych aspektach zabezpieczeń IT? Wspierasz dział handlowy, wdrażając sprzedawane rozwiązania zabezpieczające? Rób to jeszcze skuteczniej! Poszerz swoją wiedzę i umiejętności techniczne – weź udział w warsztatach online z cyklu „CyberŚrody z Barracuda Networks”. Bez konieczności wyjazdów.

Podczas warsztatów rozwiniemy Twoją wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony poczty oraz Office365 (Email Gateway Defense, Cloud to cloud backup, Cloud Archiving Service), a także ochrony aplikacji (Web Application Firewall).

Dla kogo są wspomniane warsztaty?

Dla osób posiadających, przynajmniej podstawową wiedzę techniczną z zakresu sieci IT oraz metod ich zabezpieczania. Jednym słowem (no dobra, prawie jednym) warsztat adresowany jest dla pracowników działów technicznych.

Co zrobić, by wziąć udział w CyberŚrodzie z Barracuda Networks?

Zarejestruj się na warsztaty, które najbardziej Cię interesują (tak, możesz na wszystkie), za pomocą poniższego formularza.

Czy są jakieś wymagania, warunkujące uczestnictwo w warsztatach?

Warsztaty są realizowane na żywo, za pośrednictwem platformy Teams. Niezbędny do uczestnictwa jest komputer z dostępem do internetu (wiadomo), kamera (skoro ubieramy się dla Ciebie w koszulę, chcemy wiedzieć, że Ty też masz na sobie przynajmniej tshirt) i mikrofon (przynajmniej po to, żebyś mógł zadać nam niewygodne pytania). Bądź gotowy, że zapytamy Cię jak idzie Ci realizacja zleconych ćwiczeń (tak, tak - będziesz musiał klikać i realizować zadania trenera).

Wybierz warsztat, który Cię interesuje i zapisz się na niego za pomocą formularza

Spiesz się! Liczba miejsc jest ograniczona!

Ochrona poczty oraz Office365
(Email Gateway Defense, Cloud to cloud backup, Cloud Archiving Service)

 
Ochrona aplikacji
(Web Application Firewall)

 

Start: 9:00

Czas trwania: 4 godziny

Harmonogram:

 • Przywitanie uczestników i zapoznanie z prowadzącym.
 • Uruchomienie integracji Barracuda Cloud Control z Entra ID (Azure AD)
 • Uruchomienie usługi C2C Backup dla środowiska M365
 • Uruchomienie usługi Cloud Archiving Service dla Exchange Online
 • Uruchomienie usługi i konfiguracja Email Security Defense
 • Wygenerowanie ruchu pocztowego dla M365
 • Weryfikacja działa funkcji antyspam w Email Secuirty Defense
 • Weryfikacja wykonania backup w C2C Backup oraz export obiektów z backupu
 • Weryfikacja możliwości wyszukiwania zaarchiwizowanych wiadomości
 • Podsumowanie
 • Pytania uczestników
 • Zakończenie warsztatów

UWAGA! W WARSZTATACH MOGĄ UCZESTNICZYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE:

 • Znają się na obsłudze komputera w zakresie konfiguracji sieci,
 • Rozumieją i znają podstawowe zagadnienia sieciowe, m.in. adres IP, maska sieci i brama (routing)
 • Posiadają ogólną wiedzę nt. bezpieczeństwa i konfiguracji sieci (firewall, NAT, filtrowanie URL itd.).

Uwagi:

Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł brutto. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Potwierdzeniem uczestnictwa w wydarzeniu jest wiadomość mailowa, jaką DAGMA Bezpieczeństwo IT wyśle do uczestników nie później niż na 3 dni przed warsztatami. Brak potwierdzenia udziału w warsztatach lub brak możliwości telefonicznego skontaktowania się z uczestnikiem, spowoduje, że dane miejsce zajmie inna osoba.

Jeśli DAGMA Bezpieczeństwo IT potwierdzi Twoje uczestnictwo w warsztatach, a Ty sam nie pojawisz się na wydarzeniu, nie wyznaczysz zastępcy lub o swojej nieobecności nie poinformujesz Organizatora najpóźniej na 3 dni przed datą konkretnej CyberŚrody z Barracuda Networks, akceptujesz że Organizator może obciążyć Cię opłatą w wysokości 500 zł brutto, wynikającą z kosztów organizacyjnych oraz zobowiązujesz się do zapłaty tej kwoty w terminie 7 dni od daty warsztatów.

Formularz rejestracyjny:

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Start: 9:00

Czas trwania: 4 godziny

Harmonogram:

 • Przywitanie uczestników i zapoznanie z prowadzącym.
 • Przedstawienie uczestnikom w jaki sposób będą się dostawać do środowiska warsztatowego.
 • Wprowadzenie do WAF:
  • Omówienie podstawowych pojęć związanych Web Application Firewall
  • Przegląd modeli Web Application Firewall
  • Przegląd funkcji i możliwości Web Application Firewall
 • Przestawienie topologii środowiska warsztatowego:
  • Pierwsze podłączenia do Web Application Firewall wraz z demonstracją i omówieniem interfejsu użytkownika
  • Pierwsze podłączenie do aplikacji webowej, którą będziemy zabezpieczać rozwiązaniem WAF
 • Ćwiczenia praktyczne:
  • Dodanie aplikacji webowej
  • Wykonanie przykładowych ataków na aplikację webową
  • Przypisanie przykładowych polityk bezpieczeństwa
  • Modyfikacje przykładowych polityk bezpieczeństwa
  • Monitorowanie i reagowanie na incydenty
 • Podsumowanie
  • Pytania uczestników
  • Zakończenie warsztatów

UWAGA! W WARSZTATACH MOGĄ UCZESTNICZYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE:

 • Znają się na obsłudze komputera w zakresie konfiguracji sieci,
 • Rozumieją i znają podstawowe zagadnienia sieciowe, m.in. adres IP, maska sieci i brama (routing)
 • Posiadają ogólną wiedzę nt. bezpieczeństwa i konfiguracji sieci (firewall, NAT, filtrowanie URL itd.).

Uwagi:

Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł brutto. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Potwierdzeniem uczestnictwa w wydarzeniu jest wiadomość mailowa, jaką DAGMA Bezpieczeństwo IT wyśle do uczestników nie później niż na 3 dni przed warsztatami. Brak potwierdzenia udziału w warsztatach lub brak możliwości telefonicznego skontaktowania się z uczestnikiem, spowoduje, że dane miejsce zajmie inna osoba.

Jeśli DAGMA Bezpieczeństwo IT potwierdzi Twoje uczestnictwo w warsztatach, a Ty sam nie pojawisz się na wydarzeniu, nie wyznaczysz zastępcy lub o swojej nieobecności nie poinformujesz Organizatora najpóźniej na 3 dni przed datą konkretnej CyberŚrody z Barracuda Networks, akceptujesz że Organizator może obciążyć Cię opłatą w wysokości 500 zł brutto, wynikającą z kosztów organizacyjnych oraz zobowiązujesz się do zapłaty tej kwoty w terminie 7 dni od daty warsztatów.

Formularz rejestracyjny:

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning