POKONAJ KONKURENCJĘ SPRZEDAJĄC
STORMSHIELD BEZ VAT!

Czyli zerowy VAT do placówek oświatowych

W myśl art. 83 ust. 15 Ustawy VAT, klient który jest placówką oświatową może kupić sprzęt z zastosowaniem 0% VAT. Dodatkowo organizacja humanitarna, charytatywna lub edukacyjna, może kupić sprzęt w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym z zastosowaniem 0% VAT.

Stawkę 0% stosuje się m.in. dla „urządzeń dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). STORMSHIELD pełni w sieci funkcję routera/switcha. Nasi partnerzy już zrealizowali takie sprzedaże. To działa, a teraz Twoja kolej!

JAK SPRZEDAĆ URZĄDZENIA STORMSHIELD Z VAT 0%
I PRZEBIĆ OFERTĘ KONKURENTA?

Sprawdź, czy Twój klient jest placówką oświatową lub organizacją humanitarną, charytatywną lub edukacyjną, która kupuje sprzęt w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

 

Składasz ofertę z VAT 0% pod warunkami jak niżej (zamówienie zgodne ze wzorem, opcjonalnie umowa).

 

WYGRYWASZ!

 

Pozyskaj od klienta zamówienie zgodne ze wzorem. Jeśli sprzedajesz rozwiązanie STORMSHIELD do organizacji humanitarnej, charytatywnej lub edukacyjnej, która nieodpłatnie przekaże urządzenie placówce oświatowej, oprócz zamówienia tej placówki pozyskaj kopię umowy o bezpłatnym przekazaniu urządzenia do placówki oświatowej.

Więcej

Zgodnie z Ustawą dostawca sprzętu komputerowego może zrealizować sprzedaż na podstawie dokumentacji otrzymanej od placówki oświatowej dokonującej zakupu (zamówienie dla placówki oświatowej). W zamówieniu tym organ nadzorujący zakup sprzętu zaświadcza, że zamówienie sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez daną placówkę działalnością dydaktyczną.

Organem może być :

  • Wydział edukacji urzędu gminy
  • Kuratorium Oświatowe
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zgłaszasz transakcję z kopią zamówienia/umowy do właściwego urzędu skarbowego art. 83 ust. 15 Ustawy VAT (przepisy nie precyzują terminu). Ponieważ sprzedałeś z zerowym podatkiem płacisz mniejszy VAT do Urzędu Skarbowego.

FAQ

Dlaczego DAGMA oferuje mi rozwiązanie STORMSHIELD nadal z 23% VATem?

Tylko w przypadku sprzedaży bezpośredniej do placówek edukacyjnych można zastosować stawkę 0% VAT. Wcześniejsi pośrednicy muszą stosować stawkę podstawową, czyli 23% VAT (art. 83 ust. 14).


Czy mogę zastosować stawkę 0% VAT również na serwis?

Stawkę 0% można zastosować jedynie do sprzętu komputerowego, nie można jej zastosować do licencji, w związku z tym serwis na urządzenie STORMSHIELD powinien być zafakturowany z VAT 23%. Stawkę 0% można stosować tylko do towarów wymienionych w załączniku 8 do Ustawy VAT.


Dlaczego STORMSHIELD podlega stawce 0% VAT?

Stawkę 0% stosuje się m.in. dla „urządzeń dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). STORMSHIELD pełni w sieci funkcję routera/switcha.


Co jest placówką oświatową w rozumieniu ustawy?

Szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 Ustawy).


Po co oferować 0% VAT?

Możesz przebić konkurenta, który nie potrafi zastosować ustawy w praktyce, oferując lepszą cenę klientowi.


Kiedy odzyskam swój VAT?

Możesz pomniejszyć Twoją najbliższą płatność podatku VAT do urzędu skarbowego o kwotę VAT zapłaconego DAGMA na fakturze zakupowej.


Masz wątpliwości?

Ta zawartość nie jest oficjalną interpretacją urzędu, a więc swoje wątpliwości powinieneś skonsultować z własnym działem księgowym.


Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, zgłoś się do swojego opiekuna handlowego w DAGMA lub porozmawiaj z product managerem STORMSHIELD w DAGMA.

Piotr ZIELASKIEWICZ   /  32 793 11 38  /  zielaskiewicz.p@dagma.pl